Polígon Industrial

Peri 11

L’àrea industrial del polígon industrial PERI 11 , amb una superfície total de 108.783.945 m2, la qualificació de la qual és la de sòl industrial i amb una antiguitat de 25 anys, l’accés del qual queda garantit tant des de les rondes perimetrals del municipi.

 

Dins del polígon podràs trobar diferents àrees empresarials d’activitat. Entre les quals podem destacar els sectors de restauració, serveis, subministraments, tèxtil, transports, mecànica industrial, casa, construcció, automoció i el de la ceràmica entre altres.

 

Si desitges acostar-te, estem molt prop de Castelló de la Plana. Amb entrada directa per l’avinguda Castell Vell, antiga carretera nacional 340, amb enllaç des de les rondes perimetrals de la ciutat i la xarxa de carreteres de l’Estat i de la Generalitat.

Marques instal·lades