Polígon Industrial

Autopista Sud

El polígon industrial Autopista-Sud està situat al sud-oest del terme municipal de Castelló de la Plana. La superfície total de l’àmbit és de 95.827,09 m² la qualificació de la qual és la de sòl industrial i amb una antiguitat de 25 anys.

 

Dins del polígon podràs trobar empreses de sectors tals com la casa, la ceràmica, construcció, restauració, mecànica o automoció, entre altres i s’ha convertit en un lloc de referència de la indústria de Castelló per la seua diversitat empresarial.

Si desitges acostar-te, estem molt prop de Castelló de la Plana. Amb entrada directa des de diverses rondes perimetrals de la mateixa ciutat com per la quadra Lairon. Totes elles enllacen des de la xarxa de carreteres de l’Estat i de la Generalitat.