Polígon Industrial

Ciutat del Transport Nord

L’àrea industrial de la zona nord de la Ciutat del Transport està situat al sud-oest del terme municipal de Castelló de la Plana. La superfície és de 255.372 m2, amb una qualificació de sòl industrial i amb una antiguitat de 25 anys.

Dins el polígon podreu trobar diferents àrees empresarials d’activitat. Entre les que podem destacar els sectors de restauració, serveis, subministraments, tèxtil, transports, mecànica industrial, casa, construcció, automoció i el de la ceràmica entre d’altres.

Si vols apropar-te, estem molt a prop de Castelló de la Plana.

Marques instal·lades

  • Totes
  • Llar
  • Moda
  • Restauració
  • Salut