Polígon Industrial

Pullman

El polígon industrial Pullman està situat al sud-oest del terme municipal de Castelló de la Plana. La superfície total de l’àmbit és de 133.122,91 m² la qualificació de la qual és la de sòl industrial i amb una antiguitat de 40 anys.

 

Dins del polígon podràs trobar empreses de sectors tals com la casa, la ceràmica, construcció, restauració, mecànica o automoció, entre altres i s’ha convertit en un lloc de referència de la indústria de Castelló per la seua diversitat empresarial.

 

Si desitges acostar-te, estem molt prop de Castelló de la Plana. Amb entrada directa des de diverses rondes perimetrals de la mateixa ciutat com per la quadra Lairon i l’avinguda Enrique Gimeno. Totes aquestes enllacen des de la xarxa de carreteres de l’Estat i de la Generalitat.